Workshops


If you're interested in booking an 808 workshop then email Mr Phormula with your postal address for a free 808 CD.

Os da chi hefo diddordeb mewn bwcio gweithdy 808 cysylltwch gyda Mr Phormula gydach cyfeiriad post i gael cd 808 am ddim.

 

Ed Holden is the man behind 808. You might already know him from his hugely successful collaborations with welsh bands like Pep Le Pew, Genod Droog and Y Diwygiad. Or you might have heard of his work with the Welsh Language Board, the Urdd or the Academi. From beatboxing to rapping to DJing, Ed Holden is on a mission to share his passion for hiphop with the world and 808 brings this right to your doorstep. Often appearing under the pseudonym Mr Phormula Ed has built a solid reputation based on exceptional talent, hard work and total dedication to the hiphop genre. Ed’s enthusiasm for his work is infectious, inspiring students of all ages and abilities to be experimental, outspoken and creative. Watch the film to see Ed’s unique talent for yourself. You can book an 808 workshop from an hour to a week depending on the requirements of your group. All you need to participate is an open mind, a desire to learn something new and a mouth.

 

Ed Holden yw’r dyn sydd y tu ôl i 808. Efallai eich bod eisoes yn ei adnabod fel aelod hynod llwyddiannus o’r bandiau Cymraeg Pep Le Pew, Genod Droog ac Y Diwygiad. Neu efallai eich bod wedi clywed am ei waith gyda Bwrdd yrIaith Gymraeg, yrUrdd neu’r Academi. O rapio, bît bocsio a DJio, mae Ed ar berwyl i rannu ei angerdd tuag at Hip Hop gyda’r byd, a gall 808 ddod â hyn i stepen eich drws. Yn aml yn ymddangos o dan ei ffugenw ‘Mr Phormula’, mae Ed wedi gwneud enw da iddo’i hun yn seiliedig ar dalent eithriadol, gwaith caled ac ymroddiad llwyr i’r byd Hip Hop. Mae brwdfrydedd Ed am ei waith yn heintus, gan ysbrydoli myfyrwyr o bob oedran a gallu i arbrofi, dweud eu dweud a bod yn greadigol. Rŵan, checiwch allan y fideo. Yn ddibynnol ar ofynion eich grŵp, gallwch archebu gweithdy 808 awr o hyd, neu hyd yn oed wythnos gyfan. Yr unig beth rydych ei angen er mwyn cymryd rhan yw meddwl agored, yr awydd i ddysgu rhywbeth newydd, a cheg!